Vuoden kleini 2006 valkoinen

1. KANS&FIN&LV<U&EST MVA V-04 EUV-05 BALTV-05 EUV-06 Thomdy Dom’s Fairy King
isä: KANS&FIN&S&LUX MVA PMV-01 V-01-02 Enrico Aus Dem Norden
emä: Thomdy Dom’s Polar Pearl
kasv. Elina Kulmala
om. Soili Valkeinen 60 pist.

2. EUJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 JV-06 Jenkkin's Arctic Queen
isä: KANS&FIN&S&LUX MVA PMV-01 V-01-02 Enrico Aus Dem Norden
emä: FIN MVA JMV-04 MV-06 PL&PZV-06 Lecibsin Tiara
kasv. Maija Löytölä
om. Mirja Elovaara 48 pist.

3. FIN MVA Emmaboda Dazzler
isä: KANS&FIN<U MVA JV-02 V-03 BALTV-04 LVV-LTUV-RKFV Lecibsin Troddel
emä: Emmaboda Frosty Showgirl
kasv. Aga Kilponen
om. Aga Kilponen 46 pist.

4. FIN MVA JMV-04 MV-06 PL&PZV-06 Lecibsin Tiara
i. Lecibsin Zampo
e. Schneewittchens Titania
kasv. Jukka Kuusisto
om. kasv. & Maija Löytölä 22 pist.