Patella luksaatio

Polvinivel koostuu kolmesta eri nivelestä: reisiluun ja polvilumpion välisestä, reisi- ja sääriluun välisestä, sekä sääri- ja pohjeluun välisestä nivelestä. Polvi on tyypillinen sarananivel, joka liikkuu pääasiassa yhdessä tasossa. Polvilumpio (patella) on kehon suurin jänneluu. Lumpio sijaitsee polvessa, reisiluun telaurassa.

Polvilumpion sijoiltaanmeno voi olla joko hankittua tai perinnöllistä. Synnynnäinen virheellinen polvilumpio voidaan havaita joissain tapauksissa jo noin kuuden viikon iässä. Normaalisti polvitarkastus tehdään täysikasvuiselle koiralle. Piilevät perinnölliset tai hankitut luksaatiot ovat yleensä vanhempien koirien ongelma.

Polvilumpion sijoiltaanmenon oletetaan periytyvän polygeenisesti ja resessiivisesti. Periytymisen aiheuttaa siis useampi geeni ja sairaus tulee esiin vain, jos koira saa molemmilta vanhemmilta sairaudelle altistavia perintötekijöitä.

Polvilumpio voi siirtyä pois telaurasta joko ajoittain tai pysyvästi, tai sitten osittain tai kokonaan. Patella luksoituu yleensä jalan sisäpuolelle, harvemmin ulkopuolelle. Joskus luksaatio voi johtua nivelpintojen vajaakehityksestä ja silloin luksoituminen voi tapahtua molempiin suuntiin.

Ajoittainen Patella luksaatio aiheuttaa hetkittäistä ontumista, jalan "heittämistä" tai askelten jättämistä väliin. Tämä on enimmäkseen oireeton ja melko kivuton. Polvilumpio palautuu itse takaisin paikoilleen.

Pysyvästi luksoitunut patella on kokoajan joko kokonaan tai osittain pois sijoiltaan. Koira pitää jalkaansa usein koukussa, eikä oikein varaa painoaan sille. Jos koiralla on molemmissa jaloissa vakava polvivika, se voi liikkua loikkien tai hypähdellen ja selkä köyryssä.

Patella luksaation toteaminen ja asteet

Eläinlääkäri tutkii koiran polvet painamalla polvilumpiota sormilla vuoroin ulko- ja sisäsuuntaan samalla kun jalkaa koukistetaan ja ojennetaan.

Aste 1

Polvinivel on lähes normaali. Patellaa voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja se saadaan käsittelemällä luksoitumaan, samalla kun jalkaa ojennetaan ja koukistetaan. Lumpio luksoituu ajoittain, mutta palaa itse paikoilleen. Tyypillistä on, että koira jättää joskus sairaalla jalalla muutaman askeleen väliin. Sääriluu on lievästi kiertynyt.

Aste 2

Patella on tavallisesti paikoillaan. Se kuitenkin luksoituu jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä ja pysyy pois kunnes se autetaan takaisin paikoilleen joko käsin painamalla tai jalkaa oikaisemalla. Reisiluun ja polvilumpion välinen nivel saattaa nitistä. Sääriluu voi olla kiertynyt jopa 30 astetta.

Aste 3

Polvilumpio on suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan. Patella saadaan takaisin uraansa jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla. Sääriluu on kiertynyt 30-60 astetta.

Aste 4

Patella on jatkuvasti poissa paikoiltaan, eikä sitä saada pysymään telaurassa ilman leikkausta.

Hoito

Patella luksaatiota voidaan estää erilaisilla leikkauksilla.

Lieväasteinen sijoiltaanmeno ei aiheuta pienelle ja kevyelle koiralle kipua eikä haittaa. Jopa kolmannen asteen polvilumpion sijoiltaanmeno saattaa olla miltei oireeton, koira ontuu vain sillointällöin tai jättää askeleitaan väliin. Leikkaushoitoon tälläisissä tapauksissa ei kannata ryhtyä. Mikäli polvivika aste on korkea, koira on kivulias ja sen liikkuminen vaikeaa tai jos luksoituva polvilumpio aiheuttaa tulehduksen niveleen, on leikkaushoito paikallaan.

Patella luxaatio on perinnöllinen ja siksi polvileikattu koira ei ole jalostuskoira, vaikka se liikkuisi yhtä hyvin kuin tervepolvinen lajitoveri. Koirassa peitetty virhe ei katoa sen perimästä. Polvilumpion sijoiltaanmenoa vastustetaan jalostustyöllä.