Pomeranian jalostusuroslista

Kleinspitz ja/tai pomeranian uroksen omistaja

Yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa uroksensa jalostuskäyttöön uroslistalla. Lista ei ole yhdistyksen suosituslista, eikä yhdistys vastaa lopputuloksesta. Uroksen omistaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Listalle tarjottavan uroksen tulee täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.
1.4.2016 alkaen on listalla olevilla uroksilla oltava voimassaolevat, jalostusohjesäännön mukaiset polvi- ja silmätarkastukset.
Ilmoita uroksesi osoitteeseen: tarjaklemola(at)gmail.com.